02 967 0540 0884 13 35 80

Ценности

Една преподавателка на група от 3 деца(ясла)

                    Дипломирана преподавателка от Франция на група от 8-10 деца(детска градина)

  • Зачитане и уважаване на личността на всяко дете;
  • Спазване на биологичния ритъм;
  • Спазване на учебния процес.

Проектът трябва да даде възможност на децата да бъдат действащи лица в тяхното собствено обучение и развитие.

Ние позволяваме на децата да развият своите знания чрез различни дейности, обучение във всички области : артистична, интелектуална, психомоторна...

Нашата цел е да развием пълния потенциал на детето и да му дадем възможност да се формира като личност. Тази структура на пробуждане и развитие е като място, където понятията - уважение, свобода на детето и доверието, което му се гласува, създават самото сърце на проекта.