02 967 0540 0884 13 35 80

Педагогически проекти

Една преподавателка на група от 3 деца(ясла)

                    Дипломирана преподавателка от Франция на група от 8-10 деца(детска градина)

Hа деца от 1 до 6 години


Образователно и забавно място

Детската градина Les Petits Princes е преди всичко едно образователно и забавно място, място на живот и радост, което прави път на въображението, спонтанността, чувството за хумор и приятелските връзки. Място, където детето живее живота си като истинско дете, изграждайки своята личност чрез удоволствието да играе. Най-важното нещо за нас е детето да бъде свободно в избора, който прави. Нищо не трябва да му се внушава и налага. 

Родители – партньори

Екипът на Les Petits Princes приема родителите като партньори по отношение на обучението и грижите, полагани за вашето дете. Обмяната на информация между възпитатели и родители е от съществено значение в ранната детска възраст. Така се създава доверие и стабилна връзка, която е важна за благосъстоянието на детето. Трябва да се отдели време за слушане, говорене, разбиране и адаптиране, за да се стигне до едно общо решение.

Mясто за социализация

Нашата цел е да позволим на детето да свикне с колективния начин на живот и да го подготвим за училището.

Самостоятелност

Нашата цел е да помагаме и подкрепяме детето в различните неща,които научава, водейки го до самостоятелност (ходене,говорене,хигиена,учтивост и т.н.), вземайки предвид неговото собствено развитие и ритъм.

Персонално развитие

Ние позволяваме на децата да вземат сами решения и инициативи, за да стимулираме бъдещето им развитие.

Творчество и пробуждане

Ние помагаме на децата да развият своята креативност и да стимулират сетивата си, с помоща на забавни дейности и творчески ателиета. Ние насърчаваме телесното и вербално изразяване, психическото, сетивно и интелектуално развитие чрез игри и четене.

Лично пространство

Наша грижа е да спазваме личното пространство на детето, оставяйки го да играе само, за да развие своето въображение и личност.

Отваряне към света

Ние отваряме мирогледа на детето към света, чрез организиране на социокултурни празници (Коледа, Великден, Денят на майката, на бащата, рождени дни и т.н.).

Възхищение и въображение

Ние помагаме на децата да развият отворен ум и въображение, с помоща на външни хора като клоуни,магьосници, марионетки, разказвачи и т.н.

Една преподавателка на група от 3 деца(ясла)

                    Дипломирана преподавателка от Франция на група от 8-10 деца(детска градина)