02 967 0540 0884 13 35 80

Документи

Формуляр за записване

За да изтеглите формуляра за записване, моля кликнете върху следният файл : Формуляр за записване

 

Здравни изисквания

За да изтеглите здравните изисквания, моля кликнете върху следният файл : Здравни изисквания

 

 

Една преподавателка на група от 3 деца(ясла)

                    Дипломирана преподавателка от Франция на група от 8-10 деца(детска градина)