02 967 0540 0884 13 35 80

Възрастови групи

                          Една преподавателка на група от 3 деца(ясла)

                    Дипломирана преподавателка от Франция на група от 8-10 деца(детска градина)