02 967 0540 0884 13 35 80


Монтесори обучение

Една преподавателка на група от 3 деца(ясла)

                    Дипломирана преподавателка от Франция на група от 8-10 деца(детска градина)

Добре дошли в сайта на Les Petits Princes. Les Petits Princes е първата френска детска градина в София.

Ние приемаме деца от 1 до 6 годишна възраст, прилагайки специфичен метод на обучение, който благоприятства развитието на децата. Този метод се основава на :

  • Индивидуален подход и отношение към ритъма на всяко дете, които се определят в зависимост от моментите през деня, дейността, различните периоди от неговото развитие и от факта, че децата се учат по-бързо;
  • Пробуждане - нашата гама от дейности позволява интелектуално и физическо пробужданe на детето чрез психомоторни дейности;
  • Ние развиваме с родителите една култура на самостоятелно обучение, която прави децата щастливи да учат. Нашето сътрудничество е от решаващо значение за успеха в образованието на децата. 

В детската градина Les Petits Princes, ние даваме свобода на избор и широки възможности за стимулиране на инициативата, желанието и готовността за учене като не забравяме, че:

 

Играта е работата на децата, учението - удоволствие и забавление.
Pадостта - детската мотивация.