02 967 0540 0884 13 35 80

Mини тенис

Мини тенисът позволява децата да бъдат въведени в този спорт по един забавен,

интерактивен и възпитателен начин, благодарение на адаптивната методика: организация, пособия, екипировка.

Тенисът е спорт, който изисква огромен самоконтрол, концентрация и който развива

координацията на движенията. Това е една дисциплина, която би очаровала дори и най-малките деца.

Целите:

- запознаване и овладяване на спорта тенис, работа върху координацията;

--развитие на моториката, ефективността и интелекта;

--спортни качества като – уважение, внимание и отново дисциплина.

Пособията и екипировката са специфични и адаптирани за тяхната възраст: малки терени, меки топки и мини мрежи.