02 967 0540 0884 13 35 80

Подготвителна група в Малките принцове

Подготвителната група е своеобразен преход между детската градина и началното училище, което е целенасочен процес на възпитание, обучение, придобиване на знания, умения и навици.

Поезия, разпознаване на гласните, писане на ръкописни букви, чужди езици, изграждане на чувство за отговорност, общуване с природата, скулптура…. Програмата на подготвителната група е богата и разнообразна.

Тя е разделена в 5 основни области :

 • Мобилизиране на езика във всичките му форми.
 • Изграждане на логическо мислене.
 • Изучаване на света.
 • Действие, изразяване и разбиране посредством изкуството.
 • Действие, изразяване и разбиране посредством физическа активност.

 Тези предмети ще бъдат изучавани с прилагане на метода Монтесори и/или с традиционно обучение.

Основни предмети на обучението

Мобилизиране на езика във всичките му форми

Първото място на езика в детската градина се потвърждава като съществено условие за успеха на всички. Стимулирането и структурирането на устния език и развитието на „четене с разбиране“, осъзнаването на звуковите и визуалните компоненти на езика са приоритети на детската градина и засягат всички области на обучението.

Действие, изразяване и разбиране чрез физическа активност

Практикуването на физически и художествени дейности допринася за двигателното, сетивното, емоционалното и интелектуалното развитие на децата. Тези дейности мобилизират и обогатяват въображението и са възможност за изживяване на нови емоции и усещания. Те имат за цел също така да развият конструктивни взаимоотношения в децата,  като ги учат да приемат различията и по този начин допринасят за социализацията.

Действие, изразяване и разбиране чрез артистичните дейности

Тази област на обучение се отнася до изящни те изкуства (живопис, скулптура, рисуване, фотография, кино, комикси, графични изкуства), музикалното изкуство (песни, инструментална и вокална музика) и артистичните изкуства (танц, театър, цирк, марионетки и др.).

Изграждане на инструменти за структуриране на мисълта

· Откриване на числата и тяхното приложение

· Изследване на формите и размерите.

Околен свят

· Ориентиране във време и пространство

· Изучаване и разграничаване на жива и нежива природа

 Защо да ни изберете ?

 • Група от 12 деца
 • Възпитател и помощник-възпитател (французойка и българка франкофон)
 • Подготовка за традиционно училище в адаптирана Монтесори среда
 • Отворено през цялата учебна година от септември 2020 до юни 2021, от понеделник до петък, от 8 до 18ч
 • Затворено на официалните празници и още само 12 работни дни
 • Месечна такса от 1 128 BGN
 • Обучение на френски език с включени 1ч. 30мин. уроци по български и 1ч. 30 мин. уроци по английски седмично
 • Допълнителни дейности (музикални и спортни) и организирани културни събития.