02 967 0540 0884 13 35 80

Катерене

При катеренето се използват множество комплексни движения. Тялото трябва да се справя с различни предизвикателства: целта на играта е да бъдат намерени жестовете, които ще позволят да се стигне по-нагоре. Всеки ще избере своя собствен път, като открие правилното място, за да се закрепи и продължи нагоре. Т.е. този спорт е една психологическа игра едновременно притегателна и физическа. От една страна, тялото се разтяга и свива последователно, от друга концентрацията позволява освобождаването на съзнанието от притеснения и стрес още от най-ранна възраст. Тествайки границата на възможностите си, детето става господар на себе си. Катеренето ще му позволи да подобри самочувствието си. Всеки - по своя път, всеки със своето темпо, всеки според собственото си ниво.