02 967 0540 0884 13 35 80

Танци и акробатика

Те издължават тялото, развиват усета за ритъм, провокират добрата координация на движенията, а малките деца обожават и „игривата” страна.

Танците и акробатиката развиват взискателността и самоконтрола. Уроците могат да започнат от 3 или 4 годишна възраст, а курсовете - от 6 години.

При условие, че избраният според темеперамента и желанието на детето танц, бъде възприет и с удоволствие, преимуществата няма да са само във физически аспект.

Доверие в самия себе си, трудолюбие, уважение към другите... всичко това е важно както за менталното така и за физическото развитие на Вашето дете.