02 967 0540 0884 13 35 80

Периодът за адаптация

Преди приемането на детето, директорът, съвместно с родителите, предлага период на адаптация в срок минимум от седмица. Този период позволява на детето и на семейството му  да се адаптират към новото място.  През това време на адаптация екипът и родителите обменят информация относно детето, неговите навици и ежедневен ритъм. Всичко това се прави, за да се улесни раздялата на детето с родителите и за да се изгради връзка на взаимно доверие между родителите и екипа.